Polityka prywatności

W Aparthotelu Lwowska 1: Lwowska Sp. z o.o. ul. Lwowska 1/14 30-548 Kraków dbamy o ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. Chcemy nieprzerwanie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych gości w zakresie podróży prywatnych i służbowych. Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego dokładamy wszelkich starań w celu poszanowania prywatności naszych gości i stosujemy się do przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu www.lwowska1.pl, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna oraz udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO",

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.lwowska1.pl zwanym dalej: ‘’Serwisem”. Została stworzona przez Grawitacja.net Paweł Budzanowski, Dawid Zakrzewski spółka cywilna, ul. gen. Józefa Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5922265548, który podlega nadzorowi RODO i została przyjęta przez Lwowska Sp. z o.o. ul. Lwowska 1/14 30-548 Kraków, NIP: 6762459881, KRS: 00000438727 posiadającą umowę o przechowywanie danych osobowych z: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony, która podlega przepisom rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO

1.2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:

1.2.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną/ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi znajdujące się w ofercie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5. statystycznym;

1.2.6. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania; Poprzez zaznaczenie opcji dostępnej po złożeniu rezerwacji: ”wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o ofercie/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o nowościach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

2.1 W celu złożenia rezerwacji Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz rezerwacji poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, nr karty kredytowej wraz z datą ważności. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia.

2.1.2. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem serwisu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail ado@lwowska1.pl lub komunikatora on-line. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.1.3. Serwis umożliwia zapisanie się do newslettera/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji ”zamów newsletter”. Użytkownik zapisując się do newslettera podaje dane takie jak: adres e – mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania do Użytkownika naszego newslettera.

2.1.4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich, przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłać prośbę na adres e-mail: ado@lwowska1.pl lub wysłanie listu poleconego na adres: Aparthotel Lwowska 1, ul. Lwowska 1/14, 30-548 Kraków.

2.1.5. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera. Może to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@lwowska1.pl. Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newslettera o weryfikację poprzez podanie wskazanego drogą mailową hasła.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.2..

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3. W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:

  • ”analityczne” pliki cookies - Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „__ga".
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w ”Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce ”Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy info@lwowska1.pl.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu, ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji ”zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4. Zabezpieczenia.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO".

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzie i mechanizm to połączenie szyfrujące typu SSL.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej, powinien usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności.

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

6. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: ado@lwowska1.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

RODO

Działając zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO", informujemy że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lwowska Sp. z o.o., ul. Lwowska 1/14 , 30-548 Kraków, tel. +48 12 612 64 00.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Lwowska Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ado@lwowska1.pl .   
3. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy wykonania usługi  hotelowej zgodnie z Pana/Pani zamówieniem i jej rozliczeniem, archiwizacji dokumentów (podstawa prawna art.6 ust.1c RODO) i prowadzenia analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych (podstawa prawna art.6 ust.1f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich.
5. Dostęp do podanych przez Pana/Panią danych osobowych posiadają pracownicy recepcji hotelowej, kadra kierownicza poszczególnych działów aparthotelu oraz pracownicy działu sprzedaży aparthotelu.
6. Administrator zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.
7. Po zakończeniu świadczenia usługi hotelarskiej dane zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat, w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami, a następnie zanonimizowane.
8. Administrator informuje, że dane kart kredytowych lub płatniczych przechowywane są tylko i wyłącznie na czas od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania zamówionej usługi. Po zakończonej usłudze i uregulowaniu wszelkich należności, dane kart są niszczone i usuwane z systemów.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi, do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzaniem danych osobowych narusza przepisy RODO; pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155 .
 

Lwowska 1  | Cracow | Spa & Wellness

Spa & Wellness

Nasze Relaksarium jest miejscem, które zapewnia swoim gościom niezapomniane chwile relaksu, odprę - żenia oraz odzyskanie sił witalnych.
Lwowska 1  | Cracow | Zielonym Do Góry

Zielonym Do Góry

Nie jesteśmy restauracją wegetariańską, choć to co zielone inspiruje nas najbardziej Warzywa, zioła, owoce, to one królują na naszych talerzach, a mięso czy ryby dopełniają nasze oryginalne kompozycje.

Oferty

Zobacz wszystkie oferty


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

Doskonały serwis

W sercu najmodniejszej dzielnicy Krakowa

Jesteśmy doskonale skomunikowani